شماره خبر: 26878
تاریخ انتشار: 1396/05/30
نسخه خطی جلاء الاذهان و جلاء الاحزانآغاز: بسمله- رب یسر و لاتفسر و تمم بالخیر- سوره الکهف- مکیست- صد و ده آیتست رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که هر که ده آیت از این سوره بخواند...

پایان( موجود): از روی حقیقت و نه از از روی مجاز تا غایت بیان باشد و گفته اند مراد ناس اول چنین است برای (آنکه)...

جلاء الاذهان کتابی به زبان فارسی در تفسیر قرآن و مشهور به تفسیر گازُر است. این کتاب اثر حسين بن حسن ابوالمحاسن جرجانی، مفسر گمنام شیعه در قرن دهم است. برخی منتقدین این تفسیر را بیشتر برگرفته از تفسیر ابوالفتوح رازی می‌دانند. مولف کتاب، در مقدمه­ی کتاب، هفت فصل در باب علوم قرآنی مطرح کرده و سپس وارد تفسیر آیات شده است. نسخه ی حاضر جلد دوم است که از ابتدای سوره ی مبارکه کهف تا پایان قرآن را شامل می­شود اما در انتهای کتاب و پس از شروع تفسیر سوره ی مبارکه ی ناس افتادگی دارد.

آیات قرآن به خط نسخ و با جوهر قرمز و اعراب گذاری آن و متن کتاب با جوهر مشکی است. متن کتاب به خط نستعلیق است. برخی اوراق وصالی و کتاب جدیداً صحافی شده است. کاتب حسین بن حاجی میرعلی طبسی و تاریخ تحریر کتاب (براساس جلد اول همین نسخه) 1027 هجری قمری است.

گفته شده است که قدیمی ترین نسخه ی خطی موجود از این کتاب در سال 972 هجری  است که توسط شیراحمد التونی فرزند عمیدالملک استنساخ شده است.

شماره ثبت:3

جست و جو در سایت