شماره خبر: 26867
تاریخ انتشار: 1396/05/23
معرفی نسخه خطی جامع المقاصد شرح قواعد الاحکامشیخ علی بن حسین کرکی، معروف به محقق ثانی(متوفای ۹۴۰ق) و نویسنده جامع المقاصد است. این کتاب شرحی بر کتاب «قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام»تألیف ابو منصور حسن بن یوسف بن علی بن مطهر اسدی، معروف به علامۀ حلی (متوفای ۷۲۶ق) است که از كتب مشهور و معروف فقهی نزد امامیه است و شروح و حواشی زیادی بر آن نوشته شده و حاوی ۶۶۰ مسأله­ی فقهی می باشد و با بحث طهارت شروع شده و در بحث دیات پایان یافته است.

معروف ترین اثر گرانقدر محقق ثانی شرحی است که بر کتاب قواعد الاحکام علامه حلی نوشته و تا مبحث نکاح قواعد است. این کتاب از مدارک مهم فقه شیعه و مرجع و مستند فقها و مجتهدان بزرگ شیعه است و محقق ثانی را به سبب تألیف همین کتاب، صاحب جامع المقاصد هم می گویند. در بسیاری از متون فقهی، به دلیل اتقان، پیراستگی از تطول و تکثر مطالب فرعی و بحث­های علمی و دقیق، فقها فتاوی خود را مستند به رأی محقق ثانی نموده اند.

نسخه­ ی حاضر از کتاب مقاصد جلد پنجم تا پایان کتاب است که به قلم چند نویسنده و خط نسخ و نستعلیق نوشته شده است. عنوان­ها و کلمه­ی «قوله» که نشانگر بیان متن کتاب قواعد الاحکام است با جوهر سرخ نوشته شده اند. در برخی موارد کاتب نقطه­ی کلمات را به صورت کامل ننوشته است و در حاشیه نیز توضیحاتی در شرح متن دارد. کاتب در آخرین سطور کتاب حسین حسینی معرفی شده است و تاریخ نگارش صفر سال 928 هجری است.

شماره ثبت: 389
جست و جو در سایت