شماره خبر: 26872
تاریخ انتشار: 1396/05/26
معرفی جزء خطی قرآن کریم دوره تیموریاین نسخه خطی، جزء نهم قرآن مجید است که از آیه ­ی 88 سوره مبارکه­ی اعراف تا آیه 40 سوره انفال را شامل می­شود. متن سوره به خط ثلث زیبا نوشته شده است. سرسوره­ها کتیبه­ی تذهیبی است و انتهای آیات دارای نشان دایره شکل تذهیبی است. دو صفحه­ی اول دارای جدول تذهیبی زیباست. در حاشیه صفحات اول و دوم دو شمسه­ی تذهیبی بزرگ وجود دارد. شمسه ها و نشان­های تذهیبی در برخی صفحات تکرار شده­اند. متن آیات با رنگ طلائی و علائم و اعراب کلمات با جوهر آبی نوشته شده است. جلد صحافی شده­ی جدید و از گالینگور سبز رنگ و طلاکوب است. این قرآن وقفی است و متن و عبارت نشانگر وقف در اولین صفحه نسخه و در پایان آخرین آیه­ی مصحف آمده است. تاریخ وقف مربوط به سال 912 هجری قمری و واقف سعد آل نورالله است.     

شماره ثبت : 1720

 
جست و جو در سایت